Hlavní činností Rodinného a komunitního centra Pelíšek je rozvíjet volnočasové, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity dětí, dospělých i seniorů. Vyvíjet činnost na podporu rodiny a rozvoj místní komunity pro prevenci negativních jevů. Dále pak snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí. Podporovat rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte.

Rodinné a komunitní centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační. Naleznete zde připravené prostředí pro děti od 0 do 6 let. 

Lektoři a průvodci z Pelíšku

Eva Vondrašová

Spoluzakladatelka spolku Montessori Poběžovice z.s., lektorka Jógy pro děti a pečovatelka o dopolední hernu v Pelíšku. Práce s dětmi je její životní náplní.

Je maminkou malé Štěpánky a ještě menší Sašenky.

Radka Orieščiková

Lektorka kurzu Tanečky s Radkou. Pohybová aktivita pro děti od 4 do 7 let. Hodina plná písniček, tanečních kroků, veselých hrátek, cvičení i relaxace. 

Radka do Pelíšku dojíždí z Domažlic. Ochotně vypomáhá i v mateřském centru.

Je maminkou Tomáška a Markétky.